เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรมทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุด

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรมทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุด

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดอบรมทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุด โดยได้รับเกียรติจาก นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า การจัดอบรมทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุดในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่สัตว์และนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุการณ์สัตว์หลุดโดยไม่คาดคิด ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มีการจัดทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุดเป็นประจำทุกปี โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของผู้ดูแลสัตว์ การให้บริการนักท่องเที่ยว งานระบบปฏิบัติการ และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดอบรมทบทวนและปรับปรุงแผนมาตรการสัตว์หลุด ได้รับเกียรติจาก น.สพ.พินิช บุญทอง นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ และ ผศ.น.สพ.ตุลยวรรธ สุทธิแพทย์ อดีตอาจารย์คลินิกช้างและสัตวป่า คณะสัตวแพทยศาตร์ เป็นวิทยากร โดยจัดอบรมในหัวข้อ “หลักการและแนวทางในการจัดการ เพื่อป้องกันและระงับเหตุ เมื่อสัตว์ดุร้ายในสวนสัตว์หลุด” รวมทั้งทบทวนแผนมาตรการสัตว์หลุดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอบรมภาคปฏิบัติในการซักซ้อมแผนการรับมือเหตุสัตว์หลุดตามเหตุการณ์สมมุติในสถานที่จริง

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *