ตร.ภ. 5 จัดพิธีลงนามและส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.5 พร้อมส่งมอบธงประจำหน่วย ตร.ภ.5ให้ ผบช.คนใหม่ ณ ลานอินทนนท์

ตร.ภ. 5 จัดพิธีลงนามและส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.5 พร้อมส่งมอบธงประจำหน่วย ตร.ภ.5ให้ ผบช.คนใหม่ ณ ลานอินทนนท์


วันที่ 27 ก.ย.2562 เวลา 15.00 น. ณ ลานอินทนนท์ ตำรวจภาค 5 พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ให้กับ พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข ว่าที่ ผบช.ภ. 5 คนใหม่ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เข้าร่วมในพิธีฯ ในครั้งนี้

พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 ว่าที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นกล่าวในพิธีฯว่า การส่งมอบหน้าที่ ถือเป็นระเบียบและธรรมเนียม ที่จะต้องปฏิบัติเมื่อมีการพ้นจากหน้าที่ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทุก
ท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ การปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน จากเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ทำให้ภารกิจของตำรวจภูธรภาค 5 ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่าง
ดี ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะผู้นำที่ดี รวมถึงเป็นผู้เข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การบังคับบัญชา และการบริหารงานของท่าน ทำให้ตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับการพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามลำดับ

ทางด้านพล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข ว่าที่ ผบช.ภ. 5 คนใหม่ได้ขึ้นกล่าวในพิธีในครั้งนี้ว่า ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการรับมอบตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในวันนี้ ผมขอสัญญาว่า จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่างเต็มความสามารถ โดยจะดำเนินตามแนวนโยบาย ที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ท่านเดิมวางไว้ และจะเสริมนโยบายใหม่มาปรับปรุงประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งนโยบายภายใต้
การบริหารของผม จะใช้หลักการบริหาร ควบคู่การบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกันให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อสร้างความสำเร็จเป็นรูปธรรม และผมยึดถือเป็นหลักว่า สิ่งใดๆ ที่ดีมีความเจริญอยู่แล้ว ก็จะต่อยอด
พัฒนาต่อไป เติมเต็มให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน และข้าราชการตำรวจ ผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดี จากเพื่อนข้าราชการ
ตำรวจทุกท่าน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคง และดำรงไว้ซึ่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความผาสุกของประชาชนต่อไป.!!

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *