คณะกรรมการบริหารสมาคมนักหนังสือพิมพ์ ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)เยือน สปป.ลาว

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักหนังสือพิมพ์
ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)เยือน สปป.ลาว

วันที่ 17-18 กันยายน
2562 คณะกรรมการสมาคม
นักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) นำโดย
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายสมมิตร เกตุแก้ว อุปนายกฯ ,นายศุภผล
จริงจิตร อุปนายกฯ ,นายกฯ นายกิตติ
วงศรัตนาวุธ อุปนายกฯ นาง วิลาสินี เจริญสุข เลขาธิการสมาคมฯ ,นายอภิสิทธิ์ สันติภาพจันทรา กรรมการฝ่ายบรรณารักษ์ นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง นายทะเบียน ,นาย
ชัชวาลย์ คำไท้ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะปรึกษาสมาคมได้แก่ อาจารย์โชติมา พรมมิ ,นายจรัญ รุ่ง
มณี ,พ.ต.ท.ธนภัทร หนูแก้ว ,พ.ต.ท.ชาตรี คุ้มจั่น นายนพบวร พิทยาศักดิ์งาม นายชาญวิทย์
หาญวรวงศ์ และสมาชิกของสมาคม รวม 27 ท่าน
ได้เดินทางไปเยือน
ประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว(สปป.ลาว) โดยการประสานงานของ นายศุภผล จริงจิตร ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน เพื่อแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค
แห่งประเทศไทย (สนพท.)กับ
สมาคมผู้สื่อข่าว แห่ง สปป.ลาว
และหารือเตรียมการลงนาม MOU ร่วมกัน โดยในวันที่ 17 กันยายน 2562 ได้เดินทางไปที่ห้องประชุมสำนักงานข่าวสาร
แห่ง สปป.ลาว มีการแนะนำ คณะกรรมการ และสมาชิกของ
ทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมกับการกล่าวต้อนรับ อีกทั้งยังมีการหารือ ใน
ด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ในโลกดิจิตอล ด้านเศรษฐกิจด้านสื่อสารมวลชน และด้าน
ต่างๆโดยมี ท่านสุนทร คันทะวงศ์ รองประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว ท่านโพศรี แก้ว
มณีวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ท่านทองหล่อ ควงสวรรค์ ผู้อำนวย
การใหญ่ หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยน
หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าพบ ท่านสะหวันคอน ราชมันตรี รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลง
ข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมได้แนะนำตัวและรายงานวัตถุประสงค์ในการเข้ามาพบ
เพื่อ ร่วมมือเตรียมเซ็น MOU ร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในระหว่าง
ร่าง MOU ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างประเทศและ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรี สองประเทศ ระหว่างไทย-ลาว ให้แน่นแฟ้นต่อ
ไป
วันที่ 18 กันยายน 2562
คณะได้เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนกับคณะสื่อมวลชนของ สปป.ลาว และเข้าเยี่ยมชมเยี่ยม
ชมห้องส่งของสถานีโทรภาพของ สปป.ลาว มีท่าน สะหวันคอน ราชมนตรี รองรัฐมนตรีกระทรวง แถลงข่าว วัฒนธรรม และท่อง
เที่ยว ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยน พร้อมกับนำเยี่ยมชม !!

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *