อธิบดีกรมการปกครองเป็น ประธานเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมือง เชียงใหม่แห่งใหม่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ !!

อธิบดีกรมการปกครองเป็น ประธานเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมือง เชียงใหม่แห่งใหม่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ !!

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่) โดยมีพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดเจริญชัยมงคลคาถา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายพยูน มีทองคำ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/ อดีตนายอำเภอเมืองเชียงใหม่, นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมือง เชียงใหม่ได้กล่าวรายงานถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของเมืองเก่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาไทยอันมีนามว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” กษัตริย์ผู้สร้างนครเชียงใหม่ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงสร้างนครเชียงใหม่ พระองค์ทรงรวบรวมบ้านเล็กเมืองน้อยให้เป็นผืนผ้าปฐพีเดียวกันรวมเป็นอาณาจักรล้านนาไทยอันกว้างใหญ่ไพศาล อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพ.ศ.2442 และมีที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ.2472 ซึ่งอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองตั้งอยู่ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตกของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (หลังเก่า) ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2531 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครอง ให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ (หลังเดิม) เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้นรูปทรงศิลปะล้านนาในวงเงิน 5.8 ล้านบาทก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2532 และให้บริการประชาชนจนถึงเดือนสิงหาคม 2561 ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน
จนกระทั่งปีพ.ศ. 2559 กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้นในวงเงิน 12,095,000 บาท อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 166.472 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 104,016 ไร่ ทิศเหนือติดอำเภอแม่ริม, ทิศใต้ติดกับอำเภอสารภี อำเภอหางดง, ทิศตะวันออกติดกับอำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง, ด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอแม่ริมและอำเภอหางดง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนและศูนย์กลางการคมนาคมทางรถยนต์ รถไฟและเครื่องบินโดยภาพรวมแล้วประชากรประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมรับราชการรวมถึงอาชีพรับจ้างด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองเป็นไรและนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน 14 ตำบล แบ่งพื้นที่ในการบริหารงานออกเป็น 4 แขวงพื้นที่นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 11 แห่ง ประกอบไปด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และเทศบาลตำบล 8 แห่ง องค์กรบริหารส่วนตำบล 1 แห่งมีประชากรที่ปรากฏตามข้อมูลสำนักทะเบียนราษฎร์จำนวน 234,856 คนไม่รวมประชากรแฝงและนักท่องเที่ยว
ทางด้าน ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังใหม่ในวันนี้ซึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่เปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคเหนือเป็นศูนย์กลางความเจริญทางธุรกิจการค้าการศึกษาและการคมนาคมของภูมิภาคตลอดจนเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานอันทรงคุณค่าจึงส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวลำดับต้นๆ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลกด้วยเหตุผลที่กรมการปกครองจึงได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการที่ให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงและในวันนี้ถือว่าเป็นคนอย่างยิ่งที่ได้รับความเมตตาจากพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงที่เป็นประธานในพิธีสงฆ์ซึ่งจะนำมาถึงความเป็นสิริมงคล ให้แก่ข้าราชการและประชาชนชาวพื้นเมืองเชียงใหม่ และต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทำไมรวมถึงส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย.

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *