คพ.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสีย โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยจ.เชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คพ.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสีย โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยจ.เชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เข้าสำรวจพื้นที่และได้จัดทำแบบรายละเอียดในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยสภาพปัญหาภายในโครงการฯ ในส่วนของห้องน้ำ – ห้องส้วม มีระบบบำบัดน้ำเสียโดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ส่วนร้านกาแฟภูฟ้าและโรงงานแปรรูปมะขามป้อม ทั้ง 2 แหล่งยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งน้ำเสียจะถูกระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง

นายประลอง กล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่ได้มีการหารือและพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในโครงการฯ โดยทั้งร้านกาแฟภูฟ้า และโรงงานแปรรูปมะขามป้อม ใช้รูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อกรองไร้อากาศ และบ่อซึม รองรับน้ำเสียได้แหล่งละ 2.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ คพ.ได้มีหนังสือถึงสำนักพระราชวังเพื่อขอความเห็นชอบแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียและรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งได้รับความเห็นชอบและเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบแบบบ่อกรองไร้อากาศ หรือระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี

นายประลอง กล่าวอีกว่า ท่านรัฐมนตรีฯนายวราวุธ ศิลปอาชา ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานใน ทส.น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ได้มีนโยบายให้ คพ.พิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษ และโครงการสำคัญๆ ซึ่ง คพ.จะติดตามตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการฯเป็นระยะๆต่อไป และเพื่อให้มีความยั่งยืน คพ.ได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียภายในโครงการฯ และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการฯ มีความรู้สามารถดูแลรักษาระบบได้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาระบบให้ยั่งยืน

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *