พิธีถวายและประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์!!

พิธีถวายและประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ !!

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 ต.ค.61 ณ.หอประชุมคุรุสภา ได้มีพิธีรับและประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ ยุวเมธี เป็นประธานในพิธี และประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร

ภายหลังจากการกล่าวพิธีเปิดก็มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ ปรัชญาและการดำเนินการ ของ IUM ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและแผนงานการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม

โดย:ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อเนก หิรัญรักษ์ Chair Professor & Program Director : IUM-PHPMM ต่อด้วยบรรยายพิเศษ บทบาทพระพุทธศาสนากับการสร้างเสริมคุณธรรมสังคม โดย :

ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้นเมื่อการบรรยายเสร็จสิ้นก็ได้มีพิธีถวายมอบวุฒิบัตรปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ IUM สมเด็จพระสังฆราช รองสมเด็จพระสังฆราช 11 พระองค์และคณะ

โดย : Dr. John E. Stoeckel-ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับสูง IUM และในวันนี้

ท่าน ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล

และ คุณ ธารณา จันทร์แจ้ง ได้เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีและรับมอบวุฒิบัตรปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ IUM ในวันนี้เช่นกัน !!

@ขอขอบคุณ ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล ผู้ให้การสนับสนุนในการทำข่าวในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *