เรือนจำชั่วคราว แคน้อยจัดกิจกรรม ปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ !!

เรือนจำชั่วคราว แคน้อยจัดกิจกรรม ปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ !!

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรือนจำชั่วคราว แคน้อยจัดกิจกรรมดำนาข้าวตามรอยภายใต้ โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวแคน้อย ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาววันเพ็ญ ว่องไวกิตติสิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าเรือนจำชั่วคราวแคน้อย เป็นหน่วยงานในสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 237 ไร่ เป็นเรือนจำที่ดำเนินการควบคุม และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงล้วนซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงในการควบคุมจำนวน 445 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1. ผู้ต้องขังอยู่ประจำเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจำนวน 47 คน
2. กลุ่มรับย้ายจากเนินจันทร์ที่ประเทศเพื่อเข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเรือนจำโครงสร้างเบา หลักสูตรที่มีความเข้มข้น 12 สัปดาห์จำนวน 300 คน
3. ผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมในโครงการกำลังใจในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในการน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำรุ่นที่ 10 จำนวน 98 คน โดยทั้งหมดจะได้รับการพัฒนาสิทธิ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายจิตใจ และทักษะการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อให้พร้อมในการกลับไปดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในสังคม
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคต เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษาเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

โดยเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จึงได้จัดกิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และมีพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ และเหล่าพสกนิกรของพระองค์เป็นอเนกอนันต์ สำหรับกิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ ในวันนี้ เรือนจำชั่วคราวแค ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและมีพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ และเหล่าผสกนิกรของพระองค์เป็นเอนกอนันต์ สำหรับกิจกรรม ดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อในวันนี้ เรือนจำชั่วคราวแค ได้ใช้ต้นกล้าข้าวหอมมะลิ ชั้นดีในการปักดำ และจะดูแลให้เจริญเติบโตในแปลงนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตที่อุดมด้วยคุณค่า และปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสสัมผัสวิถีแห่งความพอเพียง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่าน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ศูนย์ข่าว ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *