พิธีเปิด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมมอบใบประกาศฯ !!

พิธีเปิด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว
ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมมอบใบประกาศฯ !!

วันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันนี้ พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ , ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน /ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว , พ.ต.อ.อำนาจ โฉมฉาย รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๑,พันตำรวจเอก อนินท์ ศรีสรรพางค์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ และผู้บังคับบัญชากองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมทำพิธีการอบรมเปิด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวในวันนี้
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวจำนวน ๑ รุ่นการฝึกอบรมในครั้งนี้
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๐๘ นาย โดยฝึกอบรมวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เป็นเวลา ๑ วัน สถานที่จัดการฝึกอบรม ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครนักท่องเที่ยวสามารถนำความรู้
ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว
ในการบริการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว
เพื่อให้โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น

เวลา ๑๖.๐๐ น.ได้มีพิธีการมอบใบประกาศฯ ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ โดยมี ท่าน พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑
พร้อมด้วย ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.บก.น.๑ /ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม /ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีฯมอบใบประกาศในครั้งนี้ด้วย !!

ขอขอบคุณ
ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ
ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน /ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมายกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมด้วย
ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ
ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.บก.น. ๑ /ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม /ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
สนับสนุนการทำข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *