วาระการประชุม สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน กต.ตร.กทม.๙ ด้าน !!

วาระการประชุม สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน กต.ตร.กทม.๙ ด้าน !!

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมใหญ่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีวาระการประชุมสัมมนา ของ กต.ตร.กทม. และ คณะอนุ กต.ตร.บก.น.๑ – ๙ 

โดยมี ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และ ท่าน พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น.เป็นประธาน พร้อมทั้ง พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา , กต.ตร.กทม.และ คณะ อนุ กต.ตร.บก.น.๑ – ๙
โดยเริ่มจาก
@ บก.น.๑
– ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ด้านเศรษฐกิจ
– ท่าน กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษา บก.น.๑
– ท่าน สุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ กต.ตร.กทม.ด้านเศรษฐกิจ
– ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.บก.น.๑ /ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
@ บก.น.๒
– นาย สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล กต.ตร.กทม.ด้านการพัฒนา
– นาง สรัลรัศมิ์ เตชะจิระสิน ประธาน กต.ตร.บก.น.๒
@ บก.น.๓
– นาย วริน อิทธิโรจนกุล กต.ตร.กทม.ด้านการจราจรและอุบัติเหตุ
– นาย ชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธาน กต.ตร.บก.น.๓
@ บก.น.๔
– ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม.ด้านยาเสพติด
– ดร.รัฐไกร เอกเพชร ประธาน กต.ตร.บก.น.๔
@ บก.น.๕
รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี กต.ตร.กทม.ด้านธรรมาภิบาล
– นาย ธนกฤต ประชัญคดี ประธาน กต.ตร.บก.น.๕
@ บก.น.๖
– นาย บุญชนะ เจริญผล กต.ตร.กทม.ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
– นาย เปี่ยมเดช ปินโฑละ ประธาน กต.ตร.บก.น.๖
@ บก.น.๗
– นาย พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ กต.ตร.กทม.ด้านประชาสัมพันธ์
– นาย ประทีป ขวัญบุญ ประธาน กต.ตร.บก.น.๗
@ บก.น.๘
– ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม
– นาย อภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล ประธาน กต.ตร.บก.น.๘
@ บก.น.๙
– นาย โสภณ โพธิสบ กต.ตร.กทม.ด้านความมั่นคง
– นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล ประธาน กต.ตร.บก.น.๙

อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับ รอง ผบก.ในแต่ละ บก.น.โดยมี – ท่าน พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.๑
– ท่าน พ.ต.อ.สราวุธ จินดาคำ รอง ผบก.น.๒
– ท่าน พ.ต.อ.กัญชล อินทรารม รอง ผบก.น.๓
– ท่าน พ.ต.อ.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบก.น.๔
– ท่าน พ.ต.อ.ชนิน วชิรปาณีกูล รอง ผบก.น.๕
– ท่าน พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.๖
– ท่าน พ.ต.อ.สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ รอง ผบก.น.๗
– ท่าน พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รอง ผบก.น.๘
– ท่าน พ.ต.อ.เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.๙
และคณะ อนุ กต.ตร.เข้าร่วมในการสัมมนา
โดยมีการกล่าวแนะนำและ รายงานผลงานของ กต.ตร.กทม.ทั้ง ๙ ด้านพร้อม Power point ในแต่ละด้าน
อีกทั้ง ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.,ท่าน พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น.ยังมีข้อซักถาม ,แสดงความคิดเห็น ,ข้อเสนอแนะ พร้อมกับมอบนโยบายในการปฏิบัตหน้าที่ของ กต.ตร.กทม.!!

ขอขอบคุณ
☆ ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน พร้อมด้วย

☆ ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.บก.น.1/ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
สนับสนุนการทำข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *