นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (National Symposium on Restorative Justice)

วัน ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (National Symposium on Restorative Justice) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย รวมถึงเพื่อร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาของประเทศไทยต่อไป โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการอภิปราย ๓ หัวข้อหลัก ได้แก่

๑) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: แนวคิด เป้าหมาย และหลักการปฏิบัติ ๒) จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ:การนำความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปปฏิบัติ และ ๓) ประสบการณ์ในการใช้มาตรการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์:โอกาสและความท้าทาย และเพื่อต่อยอดกิจกรรมในการขับเคลื่อนแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จากการประชุมดังกล่าว สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จึงได้จัดเวทีระดมสมองเพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 16 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย !!

ขอขอบคุณ
คุณ สมชาย จรรยา
อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *