คพ.จัดทำมาตรฐานควบคุมน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เป็นการเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษ

คพ.จัดทำมาตรฐานควบคุมน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เป็นการเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการระบายมลพิษทางน้ำออกมาเป็นจำนวนมาก โดยฐานข้อมูลการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด และระบบอนุญาตการระบายมลพิษ ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US.EPA.) เมื่อปี 2556 ได้แสดงว่าโรงไฟฟ้ามีการระบายปริมาณมลพิษทางน้ำ ได้แก่ ปรอท สารหนู และตะกั่ว ลงสู่แหล่งน้ำมากที่สุด ซึ่งโลหะหนักดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตอย่างรุนแรง อีกทั้งยังไม่สามารถย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อมแต่จะสะสมอยู่ในตะกอนดิน แหล่งน้ำ และสัตว์น้ำ และเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ตามห่วงโซ่อาหารในที่สุด

นายประลอง กล่าว่า ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในประเทศไทยถูกควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฯ ฉบับดังกล่าว เป็นค่ามาตรฐานกลางที่บังคับใช้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท ทำให้ไม่สามารถควบคุมอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีมลพิษสูงอย่างโรงไฟฟ้าได้ คพ. จึงจัดทำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต วัตถุดิบ และลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่แท้จริง

คพ. ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อกำหนดขอบเขตของพารามิเตอร์และค่าควบคุมในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งมาตรการป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำ แผนการดำเนินงาน และแบบฟอร์มที่ใช้กรอกข้อมูลของโรงไฟฟ้า และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวภาพ และถ่านหิน ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรฐาน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อกำหนดพารามิเตอร์และกำหนดค่ามาตรฐาน โดยคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบการกำหนดมาตรฐานฯ พร้อมให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ ต่อไป นายประลอง กล่าว !!

คุณ มนู พุทธิมูล หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *