กองบัญชาการ ตํารวจตระเวนชายแดน**####จัดพิธี สดุดี และวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาส วันสถาปนา กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่66

*กองบัญชาการ ตํารวจตระเวนชายแดน**
####จัดพิธี สดุดี และวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาส วันสถาปนา กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่66 ####

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมพศ 2562 เวลา 9:30 น พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี สดุดี และวางพวงมาลัย อนุสาวรีย์ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาส วันสถาปนา กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดนครบรอบปีที่ 66 ณกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รองผู้บัญชาการ อดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี และในเวลา 13:00 น มีพิธีมอบเครื่องหมาย นักโดดร่ม กิตติมศักดิ์ เครื่องหมายต่อต้าน การก่อการร้าย กิตติมศักดิ์ เครื่องหมาย การต่อต้าน ปราบปราม การก่อความไม่สงบ (ตปส) กิตติมศักดิ์ ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน และข้าราชการตำรวจดีเด่นอีกด้วยกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมพ.ศ 2496 เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดนภายใต้ คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ทำการรบในระดับหน่วย ขนาด เล็ก ได้อย่างทหาร ปกป้องและปราบปรามอาชญากรรม ได้อย่างตำรวจ และพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน โดยมีพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนคนแรก กว่า 66 ปี ที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ชายแดน และพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงอย่างมืออาชีพมุ่งเน้นงานด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนประเทศชาติเด็ก และเยาวชน ประชาชนในชุมชนชายแดน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในก้าวต่อไป ของตำรวจตระเวนชายแดนนั้นยังมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติ ภารกิจ อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ด้วยความเสียสละ อดทน และยึดมั่น ในอุดมการณ์ ของตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษา ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และความผาสุขของประชาชน ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วย ครองตนอยู่ในระเบียบวินัย มีอุดมการณ์ จิตอาสา ร่วม แรงร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ โดยไม่หวัง สิ่งตอบแทนและนอบน้อม นำพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระ วชิรเก้าเจ้าอยู่หัว ในการสื่อสารรักษา และต่อยอด โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อความผาสุกของประชาชน พัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสืบไป

ขอขอบคุณ @ คุณ เสาร์แก้ว คำพิวงศ์ น.ส.พ.ไทยโปลิศพลัส เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *