โครงการเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุด ให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๖๑ ณ.กองบังคับการตำรวจนครบาล๑ ท่าน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.ปรท.ผบช.น. ประธานประชุมพิจารณาการคัดเลือกฯ พร้อมด้วย ท่าน พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบช.น. ท่านพล.ต.ต.กิตติพันธ์ุ จุนทการ ผบก.อก.บช.น. และ ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.๑

พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจใน สังกัด บก.น.๑ ได้มีการจัดประชุมดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ บก./กก. เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยบุคคลที่เข้ารับรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยให้ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจ หน่วยละไม่เกิน ๓ ท่าน ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปหน่วยละไม่เกิน ๑ ท่าน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ส่งมายัง บช.น.(ผ่าน ฝอ.๑ บก.อก.บช.น.) ภายในวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๖๑ ที่ผ่านมานี้ และการเข้าประชุมพิจารณาในวันนี้ 

ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.๑ ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเพรียบพร้อมในทุกๆด้านที่จะเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ในวาระอันใกล้นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น