สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล

22 เมษายน 2562 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณชัญญา ผาสุพงษ์ กรรมการและหัวหน้าฝ่ายร้องทุกข์สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรเครือข่ายพันธมิตรร่วม ได้เข้ายื่นจดหมาย

ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยมีนายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบ จากนั้นได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจสอบ กรณีคาเฟ่ แมว และคาเฟ่สัตว์เลี้ยงอื่น ว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

โดยขอให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ 1.พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีคาเฟ่แมว ย่านวัชรพล และคาเฟ่ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอื่นทั้งหมด ว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมและมีการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่อย่างไร
2.ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองสัตว์ให้รอดพ้นจากการทารุณกรรมและมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมอย่างแท้จริง
และขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีคาเฟ่แมว ย่านวัชรพล และคาเฟ่ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอื่นทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถูกต้องหรือไม่อย่างไร และรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ด้วย !!
ขอขอบคุณ @ คุณ เสาร์แก้ว คำพิวงศ์ ไทยโปลิศพลัส เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *