ข่าวประชาสัมพันธ์กองบัญชาการตำรวจนครบาล !!โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 376 – 384 !!

ข่าวประชาสัมพันธ์กองบัญชาการตำรวจนครบาล !!                                                                                                                                                เรื่องการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับภาคเอกชนและสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการจัดอบรมเยาวชนขึ้นในทุกๆปี และแต่ละปีก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้ส่งบุตร-หลานเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากในแต่ละรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังเสริมความรู้ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและจะได้เติบโตไปเป็นคนดีของสังคมในอนาคต ภายภาคหน้า !!
และในวาระนี้จะมีการเปิดโครงการอบรม รุ่นที่ 376 – 384 รวม 9 รุ่นมีดังนี้ !!
– รุ่นที่ 376 จัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ.สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
– รุ่นที่ 377 จัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก
– รุ่นที่ 378 จัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ.โรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลแสมดำ
– รุ่นที่ 379 จัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ.โรงเรียนวัดสุทธาราม แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลสำเหร่
– รุ่นที่ 380 จัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ.โรงเรียนวัดมะลิ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์
– รุ่นที่ 381 จัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลบางเขน
– รุ่นที่ 382 จัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ.โรงเรียนกุหลาบวิทยา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2
– รุ่นที่ 383 จัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ.โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก
– รุ่นที่ 384 จัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ.โรงเรียนดลวิทยา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน
@ ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดีๆให้กับทางพ่อแม่ผู้ปกครองให้ได้รับทราบ เพื่อท่านจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และนำบุตรหลานของท่านมาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ตามวันเวลาดังกล่าว !!
* ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจจะให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม โปรดดูรายละเอียดตามวันและเวลาในแต่ละพื้นที่ ติดต่อสอบถาม ทางสถานีตำรวจนครบาลที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ครับ !!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *