ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ขึ้นดำรงค์ตำแหน่ง ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม !!

ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ขึ้นดำรงค์ตำแหน่ง ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม !!

วันที่25มีนาคม2562(13.00น.)พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม(ผกก.สน.ชนะสงคราม)เป็นประธานในการประชุมในการคัดเลือกและสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการมาปฏิบัตหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม(กต.ตร.สน.ชนะสงคราม)และรองประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงครา พร้อมทั้งคณะ กรรมการ กต.ตร.สน.ชนะสงครามและที่ปรึกษากต.ตร.สน.ชนะสงคราม..จากการคัดเลือกและสรรหาผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.ชนะสงคราม และแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ..ดังต่อไปนี้                                                                                                                                      ตำแหน่งรองประธาน”กต.ตร.สน.ชนะสงคราม”
1..นาย.สัญชัย โลจนะรุ่งสิริ
2..นาย.มงคล ธนปิยนนท์
3..นาย.ฐิติกร โชคะสุต
4..นาย.วิษณุกร ชิระนุรังสี
ตำแหน่ง”คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ชนะสงคราม”
1..นาง.นิภา โสภาสัมฤทธิ์
2..ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
3..นาย.ภิญโญ ภูศรี
4..นาย.ปภพ อารยะศาสตร์
5..นาย.เจนวิทย์ ชยวรประภา
6..นาย.ศิริชัย เมฆาประพัฒน์กุล
7..นาย.ชาญชัย วชิรรัตนวงศ์
ตำแหน่ง..ที่ปรึกษา “กต.ตร.สน.ชนะสงคราม”
1..ดร.นฤมล สุรเศรษฐ
2..ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ
3..นาย.ศักดิ์ณรงค์ โลจนะสิริ
4..นาย.เรืองชัย องค์ศรีตระกูล
5..นาย.สง่า เรืองวัฒนกุล
6..นาง.พรชนก ชุมนุมพร
7..นาย.วันชัย ลาภพรประเสริฐ
8..นาย.วรวิทย์ ศิริวนิชสุนทร
โดยในการประชุมกต.ตร.สน.ชนะสงครามครั้งแรกนี้(25/มีนาคม/2562) คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสน.ชนะสงครามได้รวบรวมเงินทุนในการบริหารไว้ให้กับคณะกต.ตร.สน.ชนะสงครามที่เข้ามาบริหารชุดนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 530,000 บาท(ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)เพื่อส่งมอบเพื่อใช้ในกิจกรรมของกต.ตร.สน.ชนะสงคราม /ณ ห้องประชุม ศปก.น.สน.ชนะสงคราม !!
ขอขอบคุณ ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./กต.ตร.กทม.สนับสนุนการทำข่าวสาร
ขอขอบคุณ ผอ.น.ส.พ.วงในสยาม เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *