“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ศปป.3 กอ.รมน.ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ จ.ขอนแก่น!!

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ศปป.3 กอ.รมน.ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ จ.ขอนแก่น!!

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ. รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.)ให้การต้อนรับ พล.ท.อรรถพร เป้าประจักษ์ ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลต่อความมั่นคงในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามในทุกด้านให้การบูรณาการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ร่วมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนต่อไป!!

****************
#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.ขอนแก่น!!
ขอขอบคุณ @ คุณ สะมะบัติ น.ส.พ.เดลิมิเร่อร์ เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *