“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!! เปิดโครงการรวมพลังมวลชนร่วมกิจกรรม “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)” ประจำปี 2562!!

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!! เปิดโครงการรวมพลังมวลชนร่วมกิจกรรม “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)” ประจำปี 2562!!

มื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ 

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.)พร้อมด้วยกำลังพล กลุ่มพลังมวลชน ประชา ชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

และผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ รวมพลังมวลชน “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)” ประจำปี 2562

โดยมี พล.ต. สมชาย ครรภาฉาย ผบ.ทมบ.23/ ผบ.กกล.รส.จว.ข.ก. เป็นประธานพิธีฯ ณ หอประชุมโรง เรียนการศึกษาคนตาบอด จว.ข.ก. สำหรับโครงการนี้ กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงสมาชิก ทสปช. ผู้ล่วงลับไปแล้ว และยังมีชีวิตอยู่ ที่ได้ร่วมกันต่อสู้กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาปรับ ปรุงภูมิทัศน์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดเรียบร้อย สะดวกและปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนผู้พิการทางสายตาอีกด้วย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!
ขอขอบคุณ @ คุณสะมะบัติ น.ส.พ.เดลิมิเร่อร์ เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *