กรมคุมประพฤติ จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ

กรมคุมประพฤติ จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) พร้อมกับมอบนโยบาย “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในภารกิจคืนคนดีสู่สังคม”ผ่านระบบจอภาพ Video Conference System ด้วยระบบ Webex กรมคุมประพฤติ จากห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด จากทั่วประเทศ จำนวน 1,134 คน เข้าอบรม
ในส่วนของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา มีอาสาสมัครคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 คน เข้าร่วมอบรม ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ และเพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติและงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
มีรายงานว่าปัจจุบันกรมคุมประพฤติ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ทั่วประเทศ 20,666 คน ทำหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติติดตาม ดูแล แก้ไขฟื้นฟู ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน และภารกิจงานคุมประพฤติ.

คุณไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์
ผอ. ภาค.8 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น