ชมรมลานนาแห่งความทรงจำจัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2565 พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ชมรมลานนาแห่งความทรงจำจัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2565 พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

เมื่อเวลา 12:00 น.วันที่19 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ สวนหอมข้าวรำ เลขที่ 494 หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ คณะท่านผู้ทรงเกียรติจากสมาชิกชมรมลานนาแห่งความทรงจำ ( Lanna of memories ) ได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2565 พร้อมกันนี้ยังได้มีการคัดเลือกประธานชมรมฯ ( ท่านใหม่ ) เพื่อมารับหน้าที่แทนประธานชมรมฯ ( ท่านเก่า ) ที่ครบวาระในการปฏิบัติหน้าที่ฯ
และในวันนี้ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฯได้มีการโหวตเลือกประธานชมรมฯ ( ท่านใหม่ ) ผลโหวตปรากฏว่า นาย ผยุง โพธิ์สุวรรณ มีคะแนนโหวตที่มากเป็นเอกฉันท์ ได้เลือกให้เป็นประธานชมรมฯ ( ท่านใหม่ ) และยังได้จัดทัพคณะทำงานโดยมี คุณ บุญฑกา อุปาลี เป็นรองประธานชมรมฯ คุณ วัลชลี นวลจันทร์จิต เป็นเลขานุการ คุณ ธัญนรี เกษมสุข เป็นฝ่าย ประชาสัมพันธ์ และ คุณ มนู พุทธิมูล เป็นที่ปรึกษา อาวุโส
สมาชิกทุกท่านที่ได้เลือกกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารในครั้งนี้ ได้ฝากให้คณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาบริหาร ขอให้นำพาชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

คุณ มนู พุทธิมูล
ผอ.ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น