ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดอบรมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวทั่วประเทศ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดอบรมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวทั่วประเทศ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวทั่วประเทศเข้ารับการอบรม
ในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา นายวรชาติ เกลี้ยงแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ได้นำผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมกับ นางสาวกัญญา ทองขาว ผอ.สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา นางสาวนฤมล เดชพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และข้าราชการศาลยุติธรรม ที่เกี่ยวข้อง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดอบรมผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัวตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ และเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และเพื่อให้คู่ความมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลฯ.

คุณไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์
ผอ. ภาค.8 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น