สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ตรวจราชการนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ตรวจราชการนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. นายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะฯเดินทางมาตรวจราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา นิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง และการนิเทศงานธุรการศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายวรชาติ เกลี้ยงแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมให้การต้อนรับ.

คุณไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์
ผอ. ภาค.8 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น