พม.พังงา หนุนคุมประพฤติพังงา คืนคนดีสู่สังคม ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ

พม.พังงา หนุนคุมประพฤติพังงา คืนคนดีสู่สังคม ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
นางสาวกานต์สินี สุขสม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้ถูกคุมความประพฤติ 4 อำเภอ(อ.เมือง อ.ทับปุด อ.ตะกั่วทุ่ง อ.เกาะยาว) จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก เพื่อให้สังคมยอมรับและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมได้ต่อไป
มีรายงานว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จะมีพิธีเปิดโครงการนี้สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 4 อำเภอ คือ อ.ตะกั่วป่า อ.กะปง อ.คุระบุรี และ อ.ท้ายเหมือง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาอำเภอตะกั่วป่า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา.

คุณไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์
ผอ.ภ.8 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น