“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย ให้ตัวแทน ฝ่ายการตลาด ภาคเหนือ ภาคอีสาน เน้นโปรดักส์ทันสมัย เพื่อเอาใจลูกค้าประกัน!!

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย ให้ตัวแทน ฝ่ายการตลาด ภาคเหนือ ภาคอีสาน เน้นโปรดักส์ทันสมัย เพื่อเอาใจลูกค้าประกัน!!

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประชุมพร้อมมอบนโยบาย ด้านบริหารจัดการ โดยมีดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)ได้ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย ให้ตัวแทน ฝ่ายการตลาด ภาคเหนือและภาคอีสาน

และยังได้รับเกียรติจาก ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณมรกต ณ เชียงใหม่ กรรมการผู้จัดการ และ คุณมาลิกา โกวิทคณิต ผู้ช่วยกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานสาขาเชียงใหม่ ร่วมประชุมและมอบนโยบายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทน ฝ่ายการตลาด ภาคเหนือและภาคอีสาน แบบเป็นกันเอง

ซึ่งการประชุมครั้งนี้โดยมอบหมายนโยบายหลักๆมุ่งเน้นในด้านบริหารจัดการมีดังนี้: มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพงานรับประกัน งานบริหาร และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม                                            :บริหารจัดการด้านสินไหมด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด                                                           :ให้ความสำคัญด้านการบริการความเสี่ยง มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้และบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลที่ดี                                                                                                                                                                                                                      :พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ การจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาองค์กร                                                                                                                                 :พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมตลอดจนมีคุณภาพจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม                                                                                                                 สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯมียอดขายโดยมีเบี้ยประกันภัยรับทุกประเภทรวม 722 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ร้อยละ 94.70 และสัดส่วนเบี้ยประกันภัย Non Motor ร้อยละ 5.30 ซึ่งการเติบโตของยอดขายในปี 2561 เป็นผลมาจากการเร่งพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆภายในบริษัทมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการขยายตัวแทนรายย่อยเพิ่มมากขึ้น                              ซึ่งความคาดหวังและเป้าหมายการ ดำเนินงานในปีต่อไป บริษัทฯมีความมุ่งหวังและเป้าหมายในการดำเนินงานในปี 2562 โดยตั้งเป้ายอดขายในปี 2562 ซึ่งมีตัวแทนในปัจจุบันทั่วประเทศจำนวน 600 กว่าคน
โดยแผนงานในอนาคต จะเพิ่มโปรดักส์ ต่างๆที่ทันยุคทันสมัย ตลอดจนเน้นการบริการให้กับลูกค้าเปรียบเสมือนญาติมิตร ให้สมกับคำว่า “สหมงคลประกันภัย มาตรฐานงานดี 68 คือหลักประกัน”!!
ขอขอบคุณ @ สะมะบัติ เดลิมิเร่อร์ เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *