“จิตอาสา ทำความดี คืนสู่สังคม”ภายใต้การอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๗ !!

“จิตอาสา ทำความดี คืนสู่สังคม”
ภายใต้การอบรมโครงการ

“สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๗ !!

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทย”รุ่นที่ ๗

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง ให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครอง ในมิติใหม่ การโค้ชโดยวิทยากรชั้นนำ รวมทั้งให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลาย และบุคคลต้นแบบประเทศชาติ ในการจัดการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมด้วยพลังสร้างสรรค์ เพิ่มความผูกพันในครอบครัว รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

เมื่อเวลา๑๐.๓๐น.วันที่๑๒ ก.พ.๖๒ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดภาระกิจจึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.๕ บก.จร.,พ.ต.ท.เจษฎา ยางนอก รอง ผกก.๒ บก.จร. ร่วมเปิดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดี คืนสังคม” ภายใต้โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๗ โดยได้

พาผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และฉีดน้ำลดค่าฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรับผิดชอบ ความเสียสละต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา ไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคม โดยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อฝึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม“จิตอาสา ทำความดี คืนสังคม” ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการอบรม “สร้างภูมิคุ้มกัน สายฝันเด็กและเยาชนไทย” ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ทีมโค้ชเพื่อชีวิต คณะทำงาน และเด็กและเยาวชนโครงการอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๗ รวมทั้งสิ้น ๕๐ นาย เพื่อร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อีกมากมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *