#เพชรบูรณ์พอเพียง พช.เพชรบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#เพชรบูรณ์พอเพียง
พช.เพชรบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน บทบาท ภารกิจของกลไกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 52 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล/เทศบาล ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล
หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้
1. การวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
2. การติดตาม ตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย นิติกรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย นิติกรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย นิติกรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่จังหวัด โดย ทีมวิทยากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
5. ทฤษฎีการทำจุลินทรีย์จาวปลวก หลุมพอเพียง การปรุงดินแก้คนมือร้อน และแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว พร้อมสาธิตวิธีการทำ โดย วิทยากรมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Fuondation)
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น