ภาพประวัติศาสตร์ 20 หน่วยงาน MOU 2 ภาคเอกชน คุ้มครองสิทธิและป้องกันการค้ามนุษย์

ภาพประวัติศาสตร์ 20 หน่วยงาน MOU 2 ภาคเอกชน คุ้มครองสิทธิและป้องกันการค้ามนุษย์

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมเลอ เอราวัณพังงา อ.เมือง จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะประธาน ได้นำคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ประกอบด้วย 1.จังหวัดพังงา (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 2.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา 3.ที่ปกครองจังหวัดพังงา 4.สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา 5.สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดพังงา 6.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 7.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 8.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา 9.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา 10.ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา 11.ที่ว่าการอำเภอกะปง 12.ที่ว่าการอำเภอเกาะยาว 13.ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี 14.ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า 15.ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง 16.ที่ว่าการอำเภอทับปุด 17.ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง 18.นายไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 19.นายสมใจ ชมขวัญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ 20.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการค้ามนุษย์ กับ 1.ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี 2.มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา
บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน และการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยใช้กรองแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-2564 (ยุทธศาสตร์ 5Ps)

คุณ ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์
ผอ.ภ.8 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *