นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย พญ.ดวงดาว ศรียากูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมรับมอบหุ่นยนต์ต้านภัยโควิด-19 (Anti-Covid 19 Robots)

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย พญ.ดวงดาว ศรียากูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมรับมอบหุ่นยนต์ต้านภัยโควิด-19 (Anti-Covid 19 Robots)

เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ กลั่นทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ได้อธิบายถึงความเป็นมาของ หุ่นยนต์ต้านภัยโควิด-19 (Anti-Covid 19 Robots) ที่เป็นการร่วมกัน คิดค้น ออกแบบ และประดิษฐ์ จากแผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างเชื่อม แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกช่างสถาปัตยกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 ตัว ได้แก่ หุ่นยนต์ขนอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ตัว และหุ่นยนต์ขนขยะมูลฝอยจำนวน 2 ตัว ณ โดมภายในวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น