ฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานพิธีฯ

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานพิธีฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.ที่ โรงบ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา อ.ทับปุด จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญงานการปฏิบัติงานพิธีฯ หลักสูตรทบทวนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานพิธีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี รุ่น 1 ประจำปี 2564 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 14 พังงา และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต และระนอง แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 55 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน โดยจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2564
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ อีกทั้งทำหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับทายาท.

คุณ ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์
ผอ.ภ.8 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น