เพชรบูรณ์จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพชรบูรณ์จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่แปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านนาเจริญ หมู่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายเสรี หอมเกษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกพืชผัก สมุนไพร หญ้าแฝก ในแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้แปลงต้นแบบนี้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการพึงพาช่วยเหลือตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ตลอดจนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ทหาร ประชาชนจิตอาสา มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูลแบ่งปัน อันเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทย

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *