เพชรบูรณ์ จัดงานวันต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

เพชรบูรณ์ จัดงานวันต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

25 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเพชบุระ ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2564) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2564 ตามมติประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้กำหนดเดือนมิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยและส่วนราชการที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยงานได้ยึดถือปฏิบัติ เป็นต้นมา

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *