สมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา จัดอันดับ ครอบครัว ปัญหาความสำคัญอันดับ 1

สมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา จัดอันดับ ครอบครัว ปัญหาความสำคัญอันดับ 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.ที่ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ได้จัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงาและ(ร่าง)แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 4 โดยมี นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนฯ นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และทีมวิทยากรสำนักงานฯ ประชุมจัดทำแผน มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา ตัวแทนจาก หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม จำนวน 35 คน
การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงาในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ ให้ครอบครัว ปัญหาความสำคัญอันดับ 1 ของสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายทางสังคม.

ภาพ คุณยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม
คุณไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์
ผอ.ภ 8 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น