ท่าน พ.อ.สมศักดิ์ บำรุงศิลป์ เปิดโครงการเยาวชนรักชาติ นนทบุรีรักชาติเพื่อความมั่นคงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11 !!

กอ.รมน.จังหวัด นนทบุรี วันที่ 23 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต อ.บางกรวย จ.นนทบุรี :

พ.อ.สมศักดิ์ บำรุงศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด นนทบุรี เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการเยาวชนรักชาติ นนทบุรีรักชาติเพื่อความมั่นคงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11 มี รองนายกเทศบาลตำบลศาลากลาง ปลัดเทศบาลตำบลศาลากลาง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ศาลากลาง คณะครูอาจารย์

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา เข้าร่วมพิธีเปิด ดำเนินการโครงการโดย กอ.รมน.จังหวัด นนทบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม

นักเรียน จากโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา จำนวน 161 คน เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม เสริมสร้างความรักชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

โดยวิทยากรการฝึกอบรม จาก กอ.รมน.จังหวัด นนทบุรี กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เทศบาลตำบลบางสีทอง!!

ขอขอบคุณ พ.อ.สมศักดิ์ บำรุงศิลป์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว.นนทบุรี สนับสนุนข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *