นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน ขอเทิดทูนคุณธรรม ค้ำจุนคนดี กลุ่มบุคคลเหล่านี้ คือ จิตอาสา หัวใจผู้ให้ ที่แท้จริง

นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน ขอเทิดทูนคุณธรรม ค้ำจุนคนดี กลุ่มบุคคลเหล่านี้ คือ จิตอาสา หัวใจผู้ให้ ที่แท้จริง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ได้จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) เชี่ยวชาญด้านคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 มี อพม.เข้ารับอบรมจาก 8 อำเภอ จำนวน 100 คน
คุณ วิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิคนพิการ กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และวางแผนด้านคนพิการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และคุ้มครองคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมให้คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนั้นกลไกเครือข่ายด้านคนพิการจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการเพื่อความเสมอภาคและสร้างสรรค์สังคมที่ดีสืบต่อไป

คุณ ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ ผอ.ภ.8 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *