โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรณ์ธรรมชาติ ปีงบประมาณ2562

กอ.รมน.จังหวัด น.บ.วันที่ 7 ม.ค.61 เวลา 09.30-10.30 น. ณ รร.วัดคลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุ รี : พ.อ.สมศักดิ์ บำรุงศิลป์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว.น.บ.ได้บรรยายโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มีผู้เข้าร่วมอบรม จากโรงเรียนวัดคลองขวาง จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษา มีความจงรักภักดี เทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

2.เพื่อตอบสนองแนวทางพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 9 ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ และการปลูกป่าทดแทน
3.เพื่อให้เยาวชนเชื่อมั่นและเห็นความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจ การรวมพลังจิตอาสา การบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนอย่างเป็นกระบวนการเดียวกัน!!
ขอขอบคุณ พ.อ.สมศักดิ์ บำรุงศิลป์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว.น.บ.สนับสนุนข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *