พิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 “First step executive management team”

พิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 “First step executive management team”

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 “First step executive management team” ให้แก่คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน แก่คณะผู้บริหารฯ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในวาระการบริหารประจำปี 2564-2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล” และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 โดยมี ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์บริหารและระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณแผ่นดิน” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม Lanna ballroom 3 โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ 5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *