กอ.รมน.จังหวัด นนทบุรี ให้ความรู้ ปรองดอง สมานฉันท์ แก่ประชาชน

กอ.รมน.จังหวัด น.บ. วันที่ 14 ธ.ค.61 เวลา 9.00-14.00 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล อ้อมเกร็ด จว.นนทบุรี

พ.อ.สมศักดิ์ บำรุงศิลป์ หน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน โดย

1.การสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุขสามารถนำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2.ลดการเผชิญหน้าและสร้างจิตสำนึกร่วมของประชาชนที่จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุขให้นักเรียนโรงเรียน นนทบุรี วิทยาลัย จำนวน 50 คน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อ้อมเกร็ด ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมฟังเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *