ท่าน พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร.ประธานโครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย ครั้งที่6

ชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TACTICS)
ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร พิธีเปิดอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๖

เมื่อเวลา10.00น.วันที่13ธ.ค.61 ณ. สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TACTICS) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒และ ๔๖/๒๕๕๘ และกองบังคับการตำรวจจราจร ได้จัดอบรมหลักสูตร

“สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทย”รุ่นที่ ๖ 

โดยวันนี้ (๑๓ ธ.ค.๖๑) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม.ได้มอบหมายให้

พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. และ

พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,ผู้แทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร, ผบช.เรือนจำ จ.นนทบุรี, ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี, ผอ.สถานพินิจจังหวัดนนทบุรี,สำนักงานควบคุมความประพฤติ จ.นนทบุรี,พ.ต.อ.กิตติ สกุณี รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี,

พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.๕ บก.จร.,พ.ต.ท.เจษฎา ยางนอก รอง ผกก.๒ บก.จร. ร่วมเปิดการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย”รุ่นที่ ๖ ตามที่ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ (ศอ.กต.) รวมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร

“สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทย” ซึ่งได้มีการอบรมหลักสูตรนี้ไปแล้ว ๕ รุ่น และจากการประเมินผลด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตนเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรม พบว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สำหรับรุ่นนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ ๖ มีระยะเวลาในการอบรมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรมพลาธิการทหารบก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน การอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมชอบความเร็วซึ่งมีการร่วมกลุ่มหรือมีพฤติการณ์ที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกโดยให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ มุมมองการใช้ชีวิตในทางสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติและเพื่อให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู ทักษะการสื่อสารกับบุคคลในครอบครัวในเชิงบวกโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายผนวกศาสตร์การโค้ชโดยวิทยากรชั้นนำและบุคคลต้นแบบ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมชอบความเร็วซึ่งมีพฤติการณ์ที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางกลับคืนสู่สังคมด้วยการใช้พลังอย่างสร้างสรรค์เพิ่มความผูกพันในครอบครัวและมีจิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจาก ภาครัฐ และเอกชน ทั้งจากกองทัพบกกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การอบรมจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง ให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครอง ในมิติใหม่ การโค้ชโดยวิทยากรชั้นนำ รวมทั้งให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลาย และบุคคลต้นแบบประเทศชาติ ในการจัดการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมด้วยพลังสร้างสรรค์ เพิ่มความผูกพันในครอบครัว รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *