กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดฝึกอบรม ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปางจัดฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ รุ่นราชสีห์ 1

กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดฝึกอบรม ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปางจัดฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ รุ่นราชสีห์ 1

ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดลำปางได้จัดการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ รุ่นราชสีห์ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปางในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการข่าวภาคประชาชนตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ

พันตำรวจเอกอดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีนายศิงขร สุกันธา ประธานชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง ได้กล่าวรายงานการฝึกอบรมชมรมไทยอาสาป้องกันชาติ รุ่นราชสีห์ 1 ซึ่งมีเครือข่ายการข่าวภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ได้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 51 คน โดยมีการฝึกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การช่วยเหลือผู้ประสบภัย,การฝึกระเบียบวินัย และฝึกการทดสอบกำลังใจด้วยการกระโดดหอสูงเป็นต้น

พันตำรวจโท พายัพ เทพอินทร์ ผู้บังคับกองร้อยที่ 1 กองกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในการปิดการอบรมฯ ณ กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปางในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง,เป็นเครือข่ายการข่าวภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน,เป็นจิตอาสา มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเคารพกฎหมาย และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการข่าวภาคประชาชนพื้นที่จังหวัดลำปางที่เข้ารับการอบรม ตลอดจนเป็นอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หากเกิดภัยพิบัติ

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร ครูฝึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองกำกับการภาค 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *