สถาบัน กศน.ภาคใต้ มอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 15 ปีขึ้นไปและตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจำนวน 295 คน เพื่อยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจ

สถาบัน กศน.ภาคใต้ มอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 15 ปีขึ้นไปและตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจำนวน 295 คน เพื่อยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจ

วันนี้ ( 10 ก.ย.63 )ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครูกศน.ที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 15ปีขึ้นไปและตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ประจำปี 2563 เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นขวัญและกำลังใจ ตามโครงการเสริมศักยภาพและเชิดชูเกียรติครูกศน. ประจำปี 2563 จำนวน 295 คนสำนักงาน กศน. มีครูกศน.ที่ปฎิบัติงานในระดับพื้นที่ใน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนครูอาสาสมัครปอเนาะ ครู กศน.ตำบล และครู ศรช. ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญได้ปฎิบัติหน้าที่อยู่ทั่วทุกตำบล และทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นที่ราบพื้นที่สูง พื้นที่ชายแดน ก็จะมีครูกศน.ในรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัยจัดกระบวนการเรียนซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือครูปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เพื่อยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานราชการที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยมีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสำนักงานกศน.จังหวัด จำนวน 13 คน คณะครู กศน. จำนวน 261 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น295 คน

คุณ ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ ผอ.ภ.9 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *