โครงการให้ความรู้แก่เยาวชน รอบที่ตั้งเพื่อป้องกันยาเสพติด

โครงการให้ความรู้แก่เยาวชน รอบที่ตั้งเพื่อป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน 41เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้แก่เยาวชน รอบที่ตั้งเพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมี คุณทิพากร ชีวสกุลยง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดโครงการให้ความรู้แก่เยาวชน รอบที่ตั้งเพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด อีกทั้งยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชน รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของกองทัพอากาศและรัฐบาล
ทั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมอบรมในโครงการฯในครั้งนี้ จำนวนกว่า200คน

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *