พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ Naga Awards ครั้งที่1

งานพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบดีเด่นแห่งปี Naga Awards ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่เสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ.โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ได้มีเหล่าศิลปินดารา นักร้องนักแสดง และคนดังทั่วฟ้าเมืองไทย และคุณ นิภาพร กลิ่นบุญรัตน์ นักธุรกิจค้าส่งเครื่องหนังและกระเป๋าหนัง อีกทั้งยังชอบเดินทางสายบุญ ก็ได้เข้าร่วมในพิธี

รับมอบรางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบดีเด่นแห่งปี Naga Awards ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ด้วย

เวลา 14.00 น. พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลที่ทรงคุณค่าให้กับบุคคลที่ได้ถูกคัดสรรค์ และได้รับเชิญเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ !!

การคัดสรรค์บุคคลที่เข้ารับรางวัลโดยแบ่งเป็น 15 ประเภท มีดังนี้
1.องค์กรต้นแบบดีเด่น ประเภททำคุณประโยชน์ต่อสังคม,บุคคลสาธารณกุศล
2.องค์กรต้นแบบดีเด่น ประเภทจิตอาสา
3.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทมีผลงานระดับนานาชาติ
4.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทเผยแผ่พระพุทธศาสนา
5.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทข้าราชการ
6.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักปกครองท้องถิ่น
7.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทผู้ทำตุณประโยชน์ต่อสังคม
8.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภท ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง
9.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักกีฬา
10.องค์กร / บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทสื่อสารมวลชน
11.องค์กร / บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย / ศิลปะพื้นบ้าน
12.บุคคล / เยาวชนต้นแบบดีเด่น ประเภทจิตอาสา
13.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักบริหารองค์กร ภาครัฐ / ภาคเอกชน
14.บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักบริหารธุรกิจ
15.ผลิตภัณฑ์ต้นแบบดีเด่นแห่งปี
และในครั้งนี้

คุณ นิภาพร กลิ่นบุญรัตน์ นักธุรกิจสาวสายบุญท่านนี้ ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในประเภท บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทเผยแผ่พระพุทธศาสนา

-ลักษณะรางวัล 

มีความโดดเด่นซึ่งมีส่วนหัวและตัวของรางวัลเป็นดั่ง องค์พญานาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา บารมี และยังเป็นสัญลักณ์แห่งบันไดสู่จักรวาล
-ชาวฮินดูถือว่า นาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำ เช่น อนันตนาคราช ที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ ตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ ที่เชื่อว่านาคคือเทพแห่งสายน้ำ
-ปฏิมากรรมของไทย มักจะพบเห็นสัญญลักษณ์ที่เกี่ยวกับพญานาคได้เสมอ ในงาน จิตกรรม ปฏิมากรรม และหัตถกรรม สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆ ศาสนสถาน หลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามคตินิยมที่กล่าวว่า นาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่ง และ พญานาคยังมีเรื่องราวที่หลากหลาย เกี่ยวพันกับตำนานในพระพุทธศาสนา อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลให้กับบุคคลที่คู่ควรโดยผ่านคณะการพิจาณาจากหลายฝ่ายเพื่อ
•เชิดชูเกียรติ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ นานาชาติ
•เชิดชูเกียรติ ข้าราชการ นักธุรกิจ บุคคล ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ นานาชาติ
•เชิดชูเกียรติ องค์กร บุคคล ทุกภาคส่วน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เป็นต้นแบบ ในการทำหน้าที่ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อไป
•สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ องค์กร บุคคลทุกภาคส่วน ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้มีกำลังใจในการสร้างคุณงามความดี สืบต่อไป !!

ขอขอบคุณ @ คุณ นิภาพร กลิ่นบุญรัตน์ ให้การสนับสนุนในการเข้าทำข่าวสารและให้ข้อมูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *