ศป.บส.ชน. ร่วมกับชาวบ้าน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิต รักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

ศป.บส.ชน. ร่วมกับชาวบ้าน ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิต รักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิต บริเวณพื้นที่รอยต่อ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองนะ บ้านกองผักปิ้ง และบ้านจองคำ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาภัยแล้งทุกปี ส่งผลทำให้การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรต่างๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งการสร้างฝายน้ำมีชีวิต ดังกล่าวเป็นการยกระดับน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชะลอน้ำไม่ให้กระแสน้ำไหลหลาก ลดความรุนแรงของการกัดเซาะ นอกจากนี้ ฝายมีชีวิตจะช่วยพยุงเศษซากพืช ซากสัตว์ ไม่ให้ถูกพัดพาลงสู่แหล่งน้ำตอนล่าง ช่วยให้คุณภาพน้ำตอนล่างดีขึ้น ขณะที่ซากพืชและซากสัตว์ต่างๆ ที่ถูกพยุงไว้ ก็จะเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำ ช่วยรักษาระบบนิเวศน์โดยรอบบริเวณแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป
ขอบคุณ พ.ท.หญิงบุษบา พยาราษฏร์ หน.ส่วนปฏิบัติการกิจการพลเรือน ฝกร.ศป.บส.ชน.

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *