การตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

การตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2กรกฎาคม 2563 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ นำโดย นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ จัดให้มีการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ และการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพล รวมถึงความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสาร และยานพาหนะ เพื่อให้พร้อมกับการความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทันต่อเหตุการณ์ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กองบิน ๔๑
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้บริเวณหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยประสบภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบางจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ที่สะสมจากปริมาณน้ำฝน รวมถึงบริเวณในพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดอุทกภัยในภายหลังได้
กองบิน ๔๑ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ จึงได้ทำการเตรียมความพร้อมทั้งยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสาร ยานพาหนะ และบุคลากร อาทิ เสื้อชูชีพ เครื่องยนต์เรือท้องแบน เครื่องยนต์เรือแบบหางจุ่ม เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน รถบรรเทาสาธารภัย รถดับเพลิง รถพยาบาล รถสายตรวจรถยนต์ และรถสายตรวจจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น