ศป.บส.ชน. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ศป.บส.ชน. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองนะและผู้นำชุมชน ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเด็กก่อนวัยเรียนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุเชื้อสายมูเซอร์ และไทยใหญ่และมีเด็กนักเรียนจากประเทศเมียนมาในพื้นที่ใกล้เคียงมาเรียนร่วมด้วย
ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ทำให้โรงเรียนมีการปิดการเรียนการสอนหรือปิดภาคเรียนนานกว่าปกติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูและโรงเรียนในการจัดระเบียบการเรียนการสอนแบบใหม่ New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้อย่างปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 จึงจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทำการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองนะ เพื่อเป็นสถานที่ปลอดเชื้อต้อนรับการเปิดเทอมในห้วงเดือน ก.ค. 63 ต่อไป

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *