ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม Army Medical Delivery ” ส่งยา ส่งใจ ให้พี่น้องชาวไทยหายป่วย ”

ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม Army Medical Delivery ” ส่งยา ส่งใจ ให้พี่น้องชาวไทยหายป่วย ”

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ Army Medical Delivery ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ออกให้บริการทางการแพทย์เพื่อทำการรักษา ตรวจสุขภาพ และแจกจ่ายยา ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ บ้านเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธ์ุตามแนวชายแดนไทยเมียนมาร์ ซึ่งในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ห้วงฤดูฝนทำให้มีอาการเจ็บป่วยง่ายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการเดินทางไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากอยู่ห่างไกลและเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หน่วยจึงจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพถึงหน้าบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความอบอุ่นใจให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังมีหน่วยทหารเข้ามาดูแลถึงหมู่บ้านตามแนวชายแดน

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *