“ยามมีศึกเรารบ ยามสงบเราช่วยเหลือประชาชน” กรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ !!

“ยามมีศึกเรารบ ยามสงบเราช่วยเหลือประชาชน”
กรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ !!

ห้วงวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2563 พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับการ กรมทหารม้าที่ 3 ให้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่ สร้างบ้านเรือนที่พักอาศัยหลังใหม่ให้กับ นาย คำมาก หมอวงศ์ บ้านท่าแดง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีฐานะยากจนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

#ทหารไม่ทิ้งประชาชน

คุณ ศุภผล จริงจิตร
ผอ.ภ.6 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *