ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดกิจกรรม Mobile Deliverly ให้กลุ่มชาติพันธ์ุชาวเขาเผ่าม้งในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน

ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดกิจกรรม Mobile Deliverly ให้กลุ่มชาติพันธ์ุชาวเขาเผ่าม้งในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน

– เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก โครงการร้อยใจรักษ์ บ.ห้วยลึก จัดกิจกรรม Mobile Deliverly แจกจ่ายข้าวกล่องให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุชาวเขาเผ่าม้งที่อาศัยอยู่ ณ บ้านห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน
ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19 ) ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าเกษตรกรรมให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรไปมาที่ตลาดม้งบ้านห้วยลึกได้ จึงขาดรายได้ประกอบกับการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกก็ต้องรอน้ำฝนซึ่งไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงจัดชุด Mobile Delively แจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับชาวเขาเผ่าม้ง ณ บ.ห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น และเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันอีกช่องทางหนึ่ง

คุณ มนู พุทธิมูล
หัวหน้าข่าว ภ.5 นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *