โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ

โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (29 พ.ย.62) ที่เรือนจำอำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ พันเอก ยุทธนา มีทิพย์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้การต้อนรับ

จากนั้นประธานเปิดกรวยกระธงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำกล่าวคำปฎิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 300 คน โดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมการเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ตลอดจนเป็นการสนองพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสา แสดงน้ำใจ สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง ในการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระองค์ท่าน และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากพ้นโทษออกไป และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

ขอขอบคุณ
คุณ กิตติคุณ หิรัญรุ่ง
( เกียรติ เด็กบาง )
น.ส.พ.ประชาไท
เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *