สภาเอสเอ็มอี บุกรัฐสภา ช่วยหนุนร่างพ.ร.บ. เพื่อเป็นกระบอกเสียง แนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ตลาดสากล หลังเข้าพบทุกพรรคการเมือง เห็นดีพร้อมสนับสนุน  

สภาเอสเอ็มอี บุกรัฐสภา ช่วยหนุนร่างพ.ร.บ. เพื่อเป็นกระบอกเสียง แนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ตลาดสากล หลังเข้าพบทุกพรรคการเมือง เห็นดีพร้อมสนับสนุน


วันที่ 27 กันยายน ณ ห้องประชุม 401 รัฐสภา นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) นำคณะที่ปรึกษา และกรรมการสภาเอสเอ็มอี เข้าพบ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ สัปปายะสภาสถาน (สภาผู้แทนราษฎร-เกียกกาย) เพื่อร่วมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นองค์กรภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการรวบรวมความต้องการและปัญหาของ SMEs แล้วสะท้อนปัญหาและความต้องการดังกล่าวพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน (Voice of SMEs)

โดยสภาเอสเอ็มอีได้ให้ข้อมูลกับพรรคการเมืองต่างๆมาแล้ว เพื่อช่วยสนับสนุนในฐานะผู้แทนราษฎร ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ยื่นญัตตินี้เข้าสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา

พร้อมทั้งได้มอบเอกสาร “แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ตลาดสากล” SMEs Smart Province) ซึ่งสภาเอสเอ็มอี ได้รวบรวมข้อมูลของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ SMEs และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานให้เกิดความเข้มแข็งจากระดับจังหวัด และพัฒนาสู่ระดับประเทศต่อไป

นายสุชาติ อำนาจวิภาวี ประธานคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และที่ปรึกษาสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ประธานชมรมนักธุรกิจโชคดี) ได้นำเสนอเรื่องหลักการและเหตุผลในการที่จะต้องมี พ.ร.บ. สภาเอสเอ็มอี และการดำเนินงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สภาเอสเอ็มอีในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มอบร่าง พ.ร.บ. สภาเอสเอ็มอี ให้กับรองประธานสภาผู้แทน ด้วย

ด้านนายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ให้ข้อมูลเสริมว่า ที่ผ่านมาสภาเอสเอ็มอีได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับ SMEs ในหลายๆ เรื่อง อาทิ การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการประกาศใช้ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว การให้ข้อมูลผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเหล็กจากการใช้กฎหมาย AD-AC การสะท้อนปัญหาการเช้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs เป็นต้น แม้ว่าจะยังไม่ได้รับ พ.ร.บ. สภาเอสเอ็มอี

ทางด้านนายสุชาติ ตันเจริญ ได้ให้ข้อมูลว่า ได้เห็นญัตติดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการกำหนดระเบียบและวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งท่านเห็นด้วยที่จะมีการรวมตัวกันของภาคประชาชนเพื่อเป็นกระบอกเสียงและดูแลกันเองในนามของภาคประชาชน !!

ขอขอบคุณ
คุณ สมชาย จรรยา
อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *